Představujeme novou
generaci
... online vzdělávání 

Jsme akreditované školské zařízení pro DVPP, zřízené MŠMT. Nabízíme Vám onlinové webináře: „Jak učit žáky distančně“, které vycházejí z našich akreditovaných kurzů.

Jak to funguje?

Webináře se zaměřují na aktuální téma, kterým je výuka online, a nabízí učitelům nejen možnost zjistit a naučit se, jak vůbec výuka online může vypadat ve svých různých podobách a jak k ní přistupovat, ale také jak zvolit správný přístup a metody vhodné právě pro ně a jak se dobře připravit. Učitelé si navíc v rámci webinářů sami vyzkouší práci s konkrétními aplikacemi a platformami za podpory lektora, který zodpoví jejich otázky a pomůže v případě nejasností.

notebook

Google Classroom

Tento kurz seznamuje učitele se základy práce v prostředí Google Učebny. Účastníci se naučí základní funkce jako je sdílení studijních materiálů v různých formátech se třídou, zadávání úkolů odlišného druhu a jejich vyhodnocování.

"Živá výuka"

Tento kurz seznamuje učitele se specifiky výuky online a možnostmi, jak ji vést i s mladšími žáky. Učitelé se naučí, jaká omezení ale i příležitosti taková výuka představuje, jakým způsobem ji koncipovat a přiblížit žákům nižších ročníků, jaké jsou rozdíly oproti výuce v klasické třídě a jak s nimi pracovat, a to i ve spolupráci s rodiči.

Praktické aplikace

Učitelé se v tomto kurzu seznámí s různými aplikacemi, které je možné využít v rámci výuky online. Budou mít možnost vyzkoušet si práci s konkrétními nástroji a zjistit, které jsou praktické právě pro jejich výuku.