Co se učitelé v tomto webináři naučí

Tento kurz seznamuje učitele se základy práce v prostředí Google Učebny. Účastníci se naučí základní funkce jako je sdílení studijních materiálů v různých formátech se třídou, zadávání úkolů odlišného druhu a jejich vyhodnocování. Naučí se, jakým způsobem vytvářet nový kurz v Google učebně, jak do něj přizvat žáky a jak dále s platformou pracovat. Učitelé se také seznámí s dalšími možnostmi a aplikacemi, které jsou s Učebnou propojeny. V neposlední řadě se pak v rámci diskusí a sdílení zkušeností seznámí s možnosti i omezeními, které výuka online přináší.

Moduly

  • Úvod do prostředí Google Učebny
  • Základní možnosti práce se třídou
  • Studijní materiály a jejich sdílení
  • Propojené aplikace a jejich využití v Učebně
  • Otázky, kvízy a testy
  • Hodnocení žáků a zpětná vazba
  • Praktická aktivita – vytváření vlastního kurzu
  • Diskuse, otázky a odpovědi

Vzdělávací cíl

Tento kurz bude veden interaktivní formou, učitelé si vyzkouší práci v online prostředí a seznámí se s konkrétními nástroji, součástí budou i diskuse a sdílení zkušeností a nápadů. Z webináře bude pořízen záznam, který budete mít následně k dispozici.

Další parametry

Forma

Online

Hodinová dotace

3 hodiny

Cílová skupina

učitelé ZŠ první stupeň, ZŠ druhý stupeň, SŠ, ředitelé škol

Cena

9.500 Kč pro skupinu do 30 lidí

Technické požadavky

Pro práci v prostředí Google Classroom je potřeba mít google účet / gmail (tedy ve formátu: username@gmail.com)

Registrace

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici:

Telefon: +420 603 333 953

E-mail: iva@itc-international.eu

Tabulka termínů

9.4.

09:00 – 12:00

13.4.

09:00 – 12:00

15.4.

09:00 – 12:00

17.4.

09:00 – 12:00

20.4.

09:00 – 12:00

21.4.

09:00 – 12:00

23.4.

09:00 – 12:00

27.4.

09:00 – 12:00

29.4.

09:00 – 12:00

30.4.

09:00 – 12:00